zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Blížící se odborné akce

23. 6. 2020 - 21. Česká konference klinické farmakologie, 25. Česká konference TDM a 23. Česká konference DURG se budou konat v termínu 10. - 12. 9. 2020 v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Blíže v pozvánce. Přihlášku k aktivní účasti zašlete do 31. 7. 2020 a abstrakt nejpozději do 15. 8. 2020 v rozsahu do 60 řádků standardního formátu na adresu zaleska.blanka@nemcb.cz dle pokynů pro autory, které naleznete na webových stránkách www.ckkf2020.cz.

16. 9. 2019 - Program a sborník 8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. České konference klinické farmakologie, 24. České konference TDM a 22. České konference DURG ke stažení zde.

V termínu 19. - 21. 9. 2019 v Beskydském hotelu Relax v Rožnov pod Radhoštěm se budou konat 8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference TDM a 22. Česká konferenci DURG. Pozvánku najdete zde spolu se vzorem abstrakt.

Vědecký program bude zaměřen na otázky klinické farmakologie, terapeutického monitorování léčiv včetně analytických metod, spotřeby léčiv, nežádoucích účinků a toxikologie léčiv. Počínaje stávající konferencí bychom rádi zavedli pravidelné „Kardiovaskulární sympozium Otty Mayera“.

Přihláška na konferenci (formát .docx)

11. až 13. září 2019 se budou konat 69. česko-slovenské farmakologické dny. Konferenci pořádá Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou farmakologickou společností SLS, Slovenskou toxikologickou společnosti a 3. lékařskou fakultou UK.

Konference se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Praze a jejími tématy budou:
  • Molekulární farmakologie
  • Klinická farmakologie
  • Toxikologie
  • Experimentální farmakologie
Detaily připravované akce najdete na samostatných stránkách: www.fd2019.cz.

Starší konference a odborné akce

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP
a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

si Vás prostřednictvím organizačního výboru dovolují pozvat na odbornou akci

19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

23. ČESKÁ KONFERENCE TDM

21. ČESKÁ KONFERENCE DURG

8. – 10.11. 2018
Hotel Atlantis, Rozdrojovice u Brna


Konference bude probíhat s podporou nadačního fondu PharmAround v Brně, v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna. Rádi bychom společně s Vámi připravili zajímavý a kvalitní odborný program, který bude zahrnovat jak přehledové přednášky, tak prezentace vlastních výsledků i posterovou sekci.

Obohacením může být i návaznost naší odborné akce na VI. konferenci Pharmaround dne 8.11.2018 na stejném místě, jež se bude věnovat možnostem vstupu inovativních léčiv do reálné klinické praxe (www.pharmaround.cz)

Podrobněji vše na webových stránkách konference www.klinfarm2018.cz.

Slavnostní zahájení konference je plánováno na pátek 9. listopadu v 9:00 hod. Předcházet mu bude zasedání výboru odborné společnosti 8.11.2018 v předvečer konference. Předpokládaný konec konference bude v sobotu 10. listopadu v 13:30 hod. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu měsíce října.

Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme v hojnou aktivní i pasivní účast, která, jak věříme, ukáže, že český klinicko-farmakologický výzkum má stále své uplatnění.

Regina Demlová, Farmakologický ústav LF MU v Brně

25. června 2018 Česká společnost klinické farmakologie vyhlásila výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti. Jmenovité výsledky naleznete v přilozeném protokolu.

30. srpna 2016 Zveřejněn byl program 18. české konference klinické farmakologie, 22. české konference TDM a 20. české konference DURG, které se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016.

18. česká konference klinické farmakologie, 22. česká konference TDM a 20. česká konference DURG se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016. Pozvánku s detaily a navrženými tématy programu najdete zde.

Program 7. Česko-slovenské konference klinické farmakologie

K dispozici ke stažení je finální program nadcházející 7. česko-slovenské konference klinické farmakologie, která se koná 11. a 12. září 2015 v Olomouci.

7. Česko-slovenská konference klinické farmakologie

Ve dnech 11. - 12. září 2015 se bude v Olomouci konat 7. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 17. Česká konference klinické farmakologie, 21. Česká konference TDM, 19. Česká konference DURG a 24. Slovenská konferencia klinickej farmakológie. Bližší informace najdete v pozvánce. Termín pro zasílání přihlášek byl stanoven do 30. 6. 2015. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu klinfarm@upol.cz. Termín pro dodání abstrakt je 31. 8. 2015.

Termíny některých významných konferencí pro rok 2015:
27. - 30. červen 2015 - 12th EACTP Congress, Madrid, Španělsko eacpt2015.org
11. - 12. září 2015 - 7. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, Olomouc, Česká republika
16. - 18. září 2015 - 65. Farmakologické dny, Praha - stránky 1. LF UK
11. - 15. říjen 2015 - 14th IATDMCT Congress, Rotterdam, Nizozemí - www.iatdmct2015.orgVe dnech 24. - 26. října 2013 se ve Vysokých Tatrách koná 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. Na stránkách můžete najít předběžný program, formulář přihlášky a vzor abstraktu. Zájemci o účast mohou kontaktovat doc. Grundmanna.


Termíny některých významných konferencí pro rok 2013:
28. - 31. srpna 2013 - 11th EACTP Congress 2013, Geneva, Switzerland - eacpt2013.org
22. - 26. září 2013 - IATDMCT Congress, Salt Lake City, USA - www.iatdmct.org
17. - 19. října 2013 - 6. Slovensko-Česká konference klinické farmakologie, Vysoké Tatry - web bude doplněn
16. - 18. října 2013 - 42nd ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Praha - www.escp-prague.eu


25. 6. Ke stažení program 15. konference klinické farmakologie, 19. české konference TDM a 16. české konference DURG


28. - 30. 6. pořádá ČSKF na zámku Štiřín 15. konferenci klinické farmakologie, 19. českou konferenci TDM a 16. českou konferenci DURG (pozvánka). Vyplněné přihlášky posílejte na adresu zlata.goldie@seznam.cz. Abstrakta dle vzoru je možné zasílat do 31. 5. 2012 na stejnou adresu.


17. - 20. 7. 2012 se v Granadě ve Španělsku koná 6. konference EPHAR 2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 31. 3. 2012.


2. - 5. 2. 2012 se ve Florencii v Itálii koná kongres personalizované medicíny UPCP2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 3. 10. 2011.


30. listopadu - 3 prosince 2011 se v Anverpách koná konference EURODURG. Deadline pro zasílání abstrakt je 30. června 2011.


4.-7. května 2011 se v Ostravě uskuteční 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie (pozvánka). Vyplněné přihlášky a abstrakta zasílejte v elektronické podobě do 21. 3. 2011 na adresu sona.lachmanova@fno.cz.


26.-29. června 2011 se v Budapešti uskuteční EACPT2011. Deadlines jsou momentálně následující: 28. února 2011 – podávání abstrakt, 1. dubna 2011 – potvrzení přijetí abstrakt, 15. dubna 2011 – deadline časné registrace


2.-6. října 2011 se ve Štutgartu v Německu uskuteční 12th Congress of IATDMCT 2011 - Biannual congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Abstrakta možno zasílat od 1. února 2011 do 18. dubna 2011.


13.-16. října 2010 se v Českých Budějovicích uskuteční 12. Česká konference klinické farmakologie, 14. Český konference DURG a 17. Česká konference TDM. Místo konání je Hotel Budweis, přihlášku k aktivní účasti je možno posílat do 15. 7. 2010 na adresu milan.grundmann@fnspo.cz a v kopii na adresu petr@nemcb.cz. Pozvánka (formát .doc)


15.-17. září 2010 se v Hradci Králové uskuteční 60. Farmakologické dny, termín pro podávání abstrakt je do 14.5.2010


19.-21. srpna 2010 se v Brightonu (Velká Británie) bude konat konference 26th ICPE: International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management. Termín pro zasílání abstrakt je 10.2.2010.Starší
17.-23. července 2010 se v Kodani (Dánsko) uskuteční kongres IUPHAR World Pharma 2010. Termín pro zasílání abstrakt je do 15. ledna 2010.


25.9.2009 se bude konat Sympózium klinické farmakologie v hotelu Clarion v Ostravě. Současně je naplánováno i jednání výboru a jednání redakční rady časopisu KFF. K dispozici je předběžný program (.doc).


IV. Slovensko-Česká konference klinické farmakologie
Organizuje Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie v Bratislavě, termín konání 15.-16.10.2009.


 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional