zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Na základě rozhodnutí výboru ČSKF vyhlašujeme pravidelnou soutěž o nejlepší práci pro členy České společnosti klinické farmakologie ve třech kategoriích:

1. nová analytická metoda pro stanovení léčiv;
2. klinická farmakologie;
3. soutěž pro mladé pracovníky do 35 let dosažených v hodnoceném roce.

První autor práce musí být členem ČSKF a mít zaplacené příspěvky, nesmí být odměněn cenou za stejnou práci v jiné odborné společnosti. Hodnotí se práce vydané v předchozím kalendářním roce, hodnotitelskou komisi tvoří užší výbor ČSKF pod vedením místopředsedy společnosti, v případě střetu zájmu bude náhrada členy výboru podle abecedního pořadí. Jedním z hlavních kritérií je IF časopisu. Nejlepší práce budou odměněny 5.000,- Kč a výsledky budou oznámeny na pravidelné vědecké konferenci ČSKF. Práce zašlete elektronicky laskavě na adresu: sona.lachmanova@fno.cz do 1.5. následujícího roku s označením, do které kategorie se přihlašujete.

Vyhlášení soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2014

Výsledky budou zveřejněny.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2013

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let:
  • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Kacirova I., Grundmann M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. Can Fam Physician 2013;59:373-5. (IF = 1.6)


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2012

KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách:
  • Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107. (IF = 2.9)


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2011

Všechny tři práce patří do skupiny klinická farmakologie, za rok 2011 nebyly zaslány žádné práce z oboru analytické metody a pracovníků mladších 35 let. Komise stanovila následující pořadí:
  • M. Grundmann, B. Kořístková, H. Brozmanová, I. Peřinová, K. Šafarčík The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 Jan;49(1):30-7 (IF=1,2)
  • B. Kořístková, M. Grundmann, D. Suchý, I. Peřinová, H. Brozmanová, O. Mayer Cyclosporine A area-under-time- concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best? Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 May;49(5):311-20 (IF=1,2)
  • D. Suchý, M. Dostálek, I. Peřinová, H. Brozmanová, M. Grundmann, V. Vyskočil, O. Mayer Single-dose and steady state pharmacokinetics of CSA and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011 Sep;155(3):269-74 (IF=0,7)


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2010


1. KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách
  • Brozmanová H., Peřinová I., Halvová P., Grundmann M. Liquid chromatography- tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three primary metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J Sep Sci, 2010; 33(15):2287-2293.

2. KATEGORIE: Klinická farmakologie
  • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H., Peřinová I., Šafarčík K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine a area under the concentration-time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method. Ther Drug Monitor 2010, 32(5): 586-593.
  • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants. Epilepsy Research 2010; 91, 161-165.

3. KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let
  • nebyla zaslána žádná práce
 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional