zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Aktuality

23. 6. 2020 - 21. Česká konference klinické farmakologie, 25. Česká konference TDM a 23. Česká konference DURG se budou konat v termínu 10. - 12. 9. 2020 v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Blíže v pozvánce. Přihlášku k aktivní účasti zašlete do 31. 7. 2020 a abstrakt nejpozději do 15. 8. 2020 v rozsahu do 60 řádků standardního formátu na adresu zaleska.blanka@nemcb.cz dle pokynů pro autory, které naleznete na webových stránkách www.ckkf2020.cz.

16. 9. 2019 - Program a sborník 8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. České konference klinické farmakologie, 24. České konference TDM a 22. České konference DURG ke stažení zde.

7. května 2019 Česká společnost klinické farmakologie vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší práce vydané v letech 2015-2018.

11. až 13. září 2019 se budou konat 69. česko-slovenské farmakologické dny. Konferenci pořádá Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou farmakologickou společností SLS, Slovenskou toxikologickou společnosti a 3. lékařskou fakultou UK.

Konference se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Praze a jejími tématy budou:
  • Molekulární farmakologie
  • Klinická farmakologie
  • Toxikologie
  • Experimentální farmakologie
Detaily připravované akce najdete na samostatných stránkách: www.fd2019.cz.

8. listopadu 2018: Nově ustanovený výbor společnosti zvolil předsedkyní společnosti doc. Ivanu Kacířovou, místopředsedou doc. Zoltána Palucha, vědeckým sekretářem doc. Karla Urbánka a pokladnicí doc. Reginu Demlovou. Předsedou revizní komise se stal dr. Miroslav Verner. Aktuální složení výboru a revizní komise je možno najít na samostatné stránce. Konference klinické farmakologie 2019 se bude konat 19.-21. září v Rožnově.

Starší aktuality

25. června 2018 Česká společnost klinické farmakologie vyhlásila výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti. Jmenovité výsledky naleznete v přilozeném protokolu.

5. dubna 2017 Česká společnost klinické farmakologie vypisuje granty na uhrazení kongresového poplatku na 13. Evropskou konferenci klinické farmakologie a terapie v Praze, 24.-27.6.2017.

1) 3 granty ve výši 650 Euro
Podmínky:
- žadatel musí být členem ČSKF
- musí mít akceptované sdělení na kongres jako 1.autor

2)3 granty pro studenty do 25 let
Podmínky: žadatel musí mít akceptované sdělení na kongres jako 1. autor

Žádosti posílejte na adresu: Soňa Lachmanová, Ústav Klinické farmakologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Tř. 17.listopadu 1790, Ostrava mail: sona.lachmanova@osu.cz

do 13.4.2017

30. srpna 2016 Zveřejněn byl program 18. české konference klinické farmakologie, 22. české konference TDM a 20. české konference DURG, které se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016.

18. česká konference klinické farmakologie, 22. česká konference TDM a 20. česká konference DURG se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016. Pozvánku s detaily a navrženými tématy programu najdete zde.

Program 7. Česko-slovenské konference klinické farmakologie

K dispozici ke stažení je finální program nadcházející 7. česko-slovenské konference klinické farmakologie, která se koná 11. a 12. září 2015 v Olomouci.

7. Česko-slovenská konference klinické farmakologie

Ve dnech 11. - 12. září 2015 se bude v Olomouci konat 7. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 17. česká konference klinické farmakologie, 21. česká konference TDM a 19. česká konference DURG. Bližší informace najdete v pozvánce. Termín pro zasílání přihlášek byl stanoven do 30. 6. 2015. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu klinfarm@upol.cz. Termín pro dodání abstrakt je 31. 8. 2015.

(25. 2. 2015) - vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci

Výbor ČSKF vyhlašuje pravidelnou soutěž o nejlepší publikaci publikovanou v roce 2014. Soutěž opět probíhá ve třech kategoriích - analytika, klinická farmakologie a publikace autorů do 35 let.
vyhlášení soutěže za rok 2014

(11. 2. 2014) - Výsledky voleb:

Výsledky voleb do výboru ČSKF a složení revizní komise najdete zde.

(18. 7. 2013) - Vyhlášení voleb:

Milé kolegyně, vážení kolegové,

čas oponou trhnul a uplynulo 1. volební období výboru ČSKF, takže nás čekají nové volby. Můžete si přečíst zprávu výboru za uplynulé volební období a v nejbližší době dostanete obálky, ve kterých bude volební lístek pro 1.kolo voleb. Vypište, prosím maximálně 10 návrhů členů, které by jste chtěli mít v novém výboru. Tento volební lístek vložte do menší obálky, která bude přiložena a opatřena zpětnou adresou a odešlete do 31.8.t.r. 2.kolo voleb proběhne následovně: obdržíte 20 jmen, které dostaly nejvyšší počet hlasů a z nich zaškrtnete maximálně 9, které preferujete jako členy budoucího výboru. Volební komise byla zvolena ve složení Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D. (Ostrava - předseda), MUDr. Jan Voříšek (Plzeň) a Mgr. Hana Kalová (České Budějovice).

Se srdečným pozdravem

Milan Grundmann


(18. 7. 2013) Pro členy České společnosti klinické farmakologie byla vyhlášena soutěž o nejlepší práci publikovanou v roce 2012, ve třech kategoriích:
1. Analytika
2. Klinická farmakologie
3. Soutěž pro mladé pracovníky do 35. let dosažených v roce 2012
Detaily viz vyhlášení soutěže (.pdf).


Od 30. 4. je možnost zasílat abstrakta na konferenci 42nd ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, která se koná 16. až 18. října 2013 v Praze. Termín přihlášek abstrakt je do 1. července, časná registrace pak do 31. července.


(15. 3.) Blíží se deadline přihlášek na Summer School EACPT, která se letos koná v Edinburghu ve Skotsku (letáček). Připomínáme také blížící se deadline pro zasílání abstrakt na konferenci EACPT v Ženevě - 8. dubna


10. 1. ČSKF zveřejnila výsledky Soutěže o nejlepší vědeckou práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2011 (pdf soubor).


10. 1. V sekci Konference byly zveřejněny termíny významných farmakologických konferencí plánovaných pro rok 2013.


25. 6. Ke stažení program 15. konference klinické farmakologie, 19. české konference TDM a 16. české konference DURG


28. - 30. 6. pořádá ČSKF na zámku Štiřín 15. konferenci klinické farmakologie, 19. českou konferenci TDM a 16. českou konferenci DURG (pozvánka). Vyplněné přihlášky posílejte na adresu zlata.goldie@seznam.cz. Abstrakta dle vzoru je možné zasílat do 31. 5. 2012 na stejnou adresu.


17. - 20. 7. 2012 se v Granadě ve Španělsku koná 6. konference EPHAR 2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 31. 3. 2012.


ČSKF vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší práci.


21. 10. 2011: Byla vyhlášena soutěž o nejlepší práci pro členy České společnosti klinické farmakologie ve třech kategoriích:
1. Nová analytická metoda pro stanovení léčiv
2. Klinická farmakologie
3. Soutěž pro mladé pracovníky do 35. let dosažených v hodnoceném roce
Detaily viz vyhlášení soutěže (.doc).


21. 10. 2011: Na 12. světovém kongresu IATDMCT ve Stuttgartu ve dnech 2.- 6. 10. tohoto roku získala ČSKF právo organizovat Evropskou konferenci TDM v roce 2014 v Praze


2.-5. 2. 2012 se ve Florencii v Itálii koná kongres personalizované medicíny UPCP2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 3. 10. 2011.


9. července 2011: Česká společnost klinické farmakologie byla na X. Evropské konferenci klinické farmakologie (EACPT), která se konala koncem června v Budapešti, pověřena organizací XIII.konference klinické farmakologie v roce 2017 v Praze. Odbornou část naší prezentace vypracoval doc.Grundmann, organizačně-ekonomickou náš partner CZECH-IN. Prezentaci provedl senior councillor EACPT za Českou republiku doc.Petr a hlasováním nás podpořil další councillor - prim.Kacířová.
Našeho protikandidáta Stockholm jsme porazili v poměru 24:14 a na druhý pokus jsme byli rošířeným výborem EACPT vybráni.

doc.MUDr.Milan Grundmann, CSc.
předseda ČSKF30. listopadu - 3 prosince 2011 se v Anverpách koná konference EURODURG. Deadline pro zasílání abstrakt je 30. června 2011.


Pozvánka na 5. Česko-Slovenskou konferenci klinické farmakologie, která se koná 4.-7. 5. 2011 v Ostravě. Vyplněné přihlášky a abstrakta (vzor) zasílejte v elektronické podobě do 21. 3. 2011 na adresu sona.lachmanova@fno.cz.


26.-29. června 2011 se v Budapešti uskuteční EACPT2011. Deadlines jsou momentálně následující: 28. února 2011 – podávání abstrakt, 1. dubna 2011 – potvrzení přijetí abstrakt, 15. dubna 2011 – deadline časné registrace


2.-6. října 2011 se ve Štutgartu v Německu uskuteční 12th Congress of IATDMCT 2011 - Biannual congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Abstrakta možno zasílat od 1. února 2011 do 18. dubna 2011.


30.6.2010 Do oddílu konference byly přidány informace o 12. České konferenci klinické farmakologie, která se bude konat v říjnu v Českých Budějovicích.


20.5.2010 Na stránkách nově zřízených sekcí DURG a TDM byly zveřejněny výsledky voleb do výborů.


15.3.2010 Dopis předsedy společnosti, doc. Grundmanna zaslaný členům ČSKF:

Milé kolegyně a vážení kolegové,

Při ustavující schůzi výboru ČSKF v lednu 2009, bylo stanoveno několik úkolů, které zatím nebyly splněny. Jedním z nich bylo ustavení sekcí TDM a DURG. Proto Vás žádám, abyste e-mailem odpověděli, o kterou sekci by jste měli zájem. Pak bude následovat dvoukolové volby výborů těchto sekcí. Prosím Vás o rychlou reakci.

Doc. MUDr. Milan Grundmann, Csc.
Předseda ČSKF


11.1.2010 Byly aktualizovány formuláře přihlášek do ČLS J.E.P. a odborných společností.


Blížící se odborné akce: 25.9.2009 se bude konat Sympózium klinické farmakologie v hotelu Clarion v Ostravě. Současně je naplánováno i jednání výboru a jednání redakční rady časopisu KFF. K dispozici je předběžný program (.doc).


8.1.2009 bylo předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně schváleno založení nové odborné společnosti s názvem Česká společnost klinické farmakologie (Czech Society of Clinical Pharmacology). V následujících dvoukolových tajných volbách byl zvolen výbor a revizní komise společnosti.
pdf Výsledky hlasování do výboru společnosti (PDF)
 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional