zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Sekce TDM ČSKF

Historie sekce TDM zpět nahoru
Sekce TDM České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie byla založena 11.listopadu 1992 v Praze v Lékařském domě v návaznosti na dřívějším založení Mezinárodní společnosti pro terapeutické monitorování a klinickou toxikologii (www.iatdmct.org iatdmct@events.kingston.net). Od r.1994 pořádá každoročně pracovní konferenci TDM. V r.1997 byla připojena pracovní konference DURG a v r.1999 konference klinické farmakologie. V r.2009 byla založena samostatná Česká společnost klinické farmakologie, jednou z její součástí se stala Sekce TDM.

Co je TDM zpět nahoru
TDM je interdisciplinární obor, který na základě změřené hladiny léků v krvi a dalších údajů (věk, hmotnost, výška, pohlaví, kreatininová clearance, dávka léků, čas podání a odběrů, současná medikace) umožňuje vypočítat takovou dávku léku, aby jeho hladina byla v terapeutickém optimu. TDM vyžaduje spolupráci odborníků na třech úrovních: v analytice, interpretaci a klinice.

Cíle sekce TDM zpět nahoru
  • zvyšovat znalosti a pochopení klinického významu analýzy hladiny léku v krvi a její interpretace
  • zlepšovat komunikaci mezi kliniky a pracovníky všech oborů, kteří se zabývají TDM
  • podporovat efektivní využívání TDM s cílem optimalizace užívání léků v klinice s maximálním klinickým i ekonomickým užitkem
Členové a přihláška zpět nahoru Všichni pracovníci, kteří se věnují problematice TDM (kliničtí farmakologové, farmakologové, lékaři spolupracujících oborů, analytici, biochemici, toxikologové, kliničtí farmaceuti). Členy se mohou stát bez poplatku členové České společnosti klinické farmakologie i členové jiných odborných společností ČLS JEP, kteří také nepatí poplatek, nemají však právo zúčastnit se voleb výboru Sekce TDM.
Přihláška do sekce TDM (formát .doc).

Výbor sekce zpět nahoru

Předseda:
MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Jana Tichá

Tajemník:
RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Členové:
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
PharmDr. Jana Maláková , PhD.
 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional